Obory

Hudební obor

12. 7. 2021

Žáci hudebního oboru mohou využít nabídky studia mnoha zajímavých nástrojů a zpěvu. V rámci studia se zúčastňují mnoha soutěží, koncertů a kulturních akcí, kde školu jednotlivci, ale i soubory reprezentují…. Vystupují na koncertech v rámci festivalů, v obchodních centrech, v klubech důchodců, [...]

Další

Literárně – dramatický obor

Literárně-dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Je skvělou volbou pro ty, kteří se v budoucnu chtějí připravovat na profesi založenou na komunikaci s lidmi. Literárně - dramatický obor vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vyst[...]

Další

Taneční obor

Studium tance je na naší škole zaměřeno na klasickou taneční techniku a současný tanec. Taneční oddělení rovněž navazuje na staré tradice a čerpá inspiraci z bohatého lidového umění. Cílem výuky je proniknout alespoň částečně do folklóru a připomenout na slavnostních koncertech a vystoupeních p[...]

Další

Výtvarný obor

Výtvarný obor má na naší škole dlouholetou tradici. Děti se v základním studium aktivně seznámí s kresbou, malbou, modelováním, grafikou a dekorativními činnostmi. Nejlepší práce jsou každoročně zasílány do výtvarných soutěží a výtvarných přehlídek nejen v rámci regionu, ale i celorepublikově ([...]

Další