Prohlášení o přístupnosti

Základní umělecká škola, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace (dále také ZUŠ), se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., tj. zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Základní umělecká škola, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, na adrese https://zus-sokolska.cz/.

Stav souladu

Uvedené webové stránky ZUŠ jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný nebo nedostatečně přístupný obsah

Některé informace jsou dostupné v jiné než v hypertextové či textové podobě. Jedná se zejména o soubory dokumentů, které jsou na webové prezentaci publikovány formou hypertextového odkazu na soubor zpravidla ve formátu *.pdf. Přístupnost informací v těchto souborech je podmíněna „klikem“ na daný hypertextový odkaz a užití vhodného prohlížeče daného souboru, není-li internetový prohlížeč schopen soubor otevřít napřímo. Více viz níže uvedený čl. Ostatní sdělení.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Zpětná vazba a kontaktní údaje

ZUŠ koná maximum toho, aby její webová prezentace byla bezchybná a přístupná všem jejím uživatelům a potencionálním uživatelům a to na základě principu přístupnosti, tj.

Přesto však, najdete-li chybu nebo místo pro zlepšení přístupnosti webové prezentace ZUŠ, budeme rádi, když nám to oznámíte. Zároveň stojíme i o Vaši zpětnou vazbu či názor jak upravit nebo zlepšit přístupnost webové prezentace ZUŠ. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím:

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislostí s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webové prezentace, kontaktujte přímo ředitele ZUŠ anebo se můžete obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ostatní sdělení

V případě, že je pro Vás obsah a text webové prezentace obtížně čitelný, můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je tzv. responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-;

Na webové prezentaci jsou informace taktéž nabídnuty i v podobě dokumentů ke stažení, zpravidla ve formátech *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, a *.pdf. Pro prohlížení těchto dokumentů je nezbytné stáhnout odpovídající prohlížeče, které jsou jejich tvůrci poskytovány zdarma, není-li internetové prohlížeč schopen soubor otevřít sám napřímo.