Aktuality Hudební Taneční Výtvarný Literárně dramatický

ZUŠ Moravská Ostrava - Sokolská 15: https://zus-sokolska.cz/

Oznámení školy ke koronaviru

Od 11.5.2020 probíhá individuální a skupinová výuka do 15 žáků.

Podmínky k výuce v ZUŠ:

  • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, ne doprovázejícím osobám. 
  • Všichni žáci musí používat ve společných prostorách roušku, na kterou budou mít sáček.
  • Vstup do školy bude umožněn jen žákům, kteří mají podepsané čestné prohlášení (viz níže) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  • V průběhu přijímacích a talentových zkoušek je umožněn vstup doprovázejícím osobám uchazečů, kteří předloží vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
  • Čestné prohlášení.

Zřizovatel

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 je
příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
více

O škole

     Škola se nachází přímo v centru města Ostravy. Budova byla v roce 1996 zrekonstruována a je zařazena mezi kulturní památky. Interiér objektu je řešen v původním secesním slohu s výjimkou půdní vestavby výtvarných ateliérů. Při své rekonstrukci byla pojata bezbariérově.

     ZUŠ na Sokolské ulici poskytuje základy vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. V současnosti má školy kapacitu 690 žáků a kromě hlavní budovy v centru Ostravy probíhá výuka také na pobočce v Ostravě - Lhotce.

     Žáci naší školy získávají celou řadu ocenění na mnoha tuzemských i mezinárodních soutěžích a festivalech, např. v Národních soutěžích uměleckých škol, na mezinárodních soutěžích Citta di Lanciano, Kleine Tage der Harmonika, Cup Jeunesses, Euromusette - Golden tango, dále v soutěžích Prague Junior Note, Karlovarská růžička, Amadeus, Pro Bohemia, Pěvecká soutěž Olomouc, Pěvecká soutěž B. Martinů, Ašský střevíček, Pardubická Arabeska, Hradecká Odetta a další.

     Základem všech úspěchů žáků školy je především kvalitní zázemí zkušených, erudovaných a obětavých učitelů. Škola sama organizuje soutěže, mezinárodní kurzy a různé kulturní pořady. Absolventi naší školy pokračují ve studiu na konzervatořích nebo na středních a vysokých školách s uměleckým či pedagogickým zaměřením a uplatňují se v různých hudebních, tanečních a divadelních souborech. Jako kultivovaní a vzdělaní posluchači se rovněž významnou měrou podílejí na vytváření kulturního prostředí svého města.

     ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 vystudovalo mnoho vynikajících umělců, kteří se úspěšně zapojili do profesionálního života nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Historie školy

    Více jak stoleté působení první veřejné hudební školy na Ostravsku, dnešní Základní umělecké školy Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15, dokazuje nejen její výjimečnost, ale především přetrvávající kulturní a umělecké hodnoty. Základní umělecká škola se stala vůbec první českou hudební školou na Ostravsku, což činí její podíl na profilaci ostravského hudebního života význačným a ničím nenahraditelným. Tehdejší úsilí o zpřístupnění hudby mladé generaci vycházelo z tradice významného skladatele Leoše Janáčka, jehož odkaz prostupuje veškerou činností školy po celou dobu.
více

© Copyright 2020, všechna práva vyhrazena ZUŠ Moravská Ostrava, webové stránky diarek.cz