Aktuality Hudební Taneční Výtvarný Literárně dramatický

ZUŠ Moravská Ostrava - Sokolská 15: https://zus-sokolska.cz/

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

 


Základní umělecká škola, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace (dále jen „ZUŠ“), se sídlem Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava, IČO: 61989207 jako správce osobních údajů (dále jen „správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.
 • Osobní údaje ZUŠ zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud ZUŠ zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od ZUŠ informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným ZUŠ;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči ZUŠ uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro ZUŠ:
 

 

 

 
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
Hlavní kontakt a odpovědná osoba
Ing. Petr Szotkowski
tel: 739457964
© Copyright 2019, všechna práva vyhrazena ZUŠ Moravská Ostrava, webové stránky diarek.cz