Aktuality Hudební Taneční Výtvarný Literárně dramatický

ZUŠ Moravská Ostrava - Sokolská 15: https://zus-sokolska.cz/

Námi nabízené obory

Hudební obor

    Žáci hudebního oboru mohou využít nabídky studia mnoha zajímavých nástrojů a zpěvu. V rámci studia se zúčastňují mnoha soutěží, koncertů a kulturních akcí, kde školu jednotlivci, ale i soubory reprezentují.
Vystupují na koncertech v rámci festivalů, v obchodních centrech, v klubech důchodců, při zahájení výtvarných vernisáží a podobných akcích.
 

Taneční obor

    Studium tance je na naší škole zaměřeno na klasickou taneční techniku a současný tanec. Taneční oddělení rovněž navazuje na staré tradice a čerpá inspiraci z bohatého lidového umění. Cílem výuky je proniknout alespoň částečně do folklóru a připomenout na slavnostních koncertech a vystoupeních pro širokou veřejnost, že i tento druh umění má stále své osobité kouzlo. Stejně jako jiná oddělení připravuje TO svá vystoupení nejen v rámci výuky, ale také na odborných soustředěních.
 

Výtvarný obor

    Výtvarný obor má na naší škole dlouholetou tradici. Děti se v základním studium aktivně seznámí s kresbou, malbou, modelováním, grafikou a dekorativními činnostmi. Nejlepší práce jsou každoročně zasílány do výtvarných soutěží a výtvarných přehlídek nejen v rámci regionu, ale i celorepublikově (např. Jarní salón VO ZUŠ města Ostravy, Zrzavý salón atd.). Na konci každého školního roku je v prostorách učeben výtvarného oboru i v některých dalších prostorách školy instalována rozsáhlá výstava prací žáků výtvarného umění.
    Na škole rovněž probíhá příprava ke studiu na střední a vysoké školy, kde je uplatněn výtvarný obor (architektura, design, reklama, grafika, kresba, malba, atd.).  
 

Literárně - dramatický obor

    Literárně-dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Je skvělou volbou pro ty, kteří se v budoucnu chtějí připravovat na profesi založenou na komunikaci s lidmi. Literárně - dramatický obor vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v kolektivu stává samozřejmostí.
© Copyright 2020, všechna práva vyhrazena ZUŠ Moravská Ostrava, webové stránky diarek.cz