Koronavirus

Aktuální podmínky dle MŠMT stanoveny pro organizaci výuky: